Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
23.12.2020

Predstavljanje Godišnjeg izvještaja pred Odborom za ljudska prava i slobode

Predstavljanje Godišnjeg izvještaja pred Odborom za ljudska prava i slobode

Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić, je na poziv Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore prisustvovala dana 23.12.2020.godine, prvom zasijedanju sjednice Odbora za ljudska prava i slobode u Plavoj Sali Skupštine Crne Gore. Odbor je u skladu sa članom 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore, u okviru kontrolne i nadzorne uloge, razmotrio Izvještaj o radu Kancelarije Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu za 2019. godinu...19.02.2021.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Prvog dana je održan pripremni sastanak, na kojem su učestvovali i predstavnici Savjeta advokatskih komora Evrope („The Council of Bars and Law Societies of Europe” - CCBE). Na pripremnom sastanku su između zastupnika država razmatrane nove procedure pred Evropskim sudom sa njihovog praktičnog stanovišta, kao i iskustva u njihovoj primjeni...

KEI

Pitajte zastupnika

Aktuelnosti

19.02.2021.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Prvog dana je održan pripremni sastanak, na kojem su učestvovali i predstavnici Savjeta advokatskih komora Evrope („The Council of Bars and Law Societies of Europe” - CCBE). Na pripremnom sastanku su između zastupnika država razmatrane nove procedure pred Evropskim sudom sa njihovog praktičnog stanovišta, kao i iskustva u njihovoj primjeni...

više...
29.01.2021.

Saopštenje za javnost povodom objavljivanja Godišnjeg izvještaja o radu Evropskog suda za ljudska prava za 2020. godinu

Evropski sud za ljudska prava je dugi niz godina njegovao tradiciju svečanog otvaranja sudijske godine koja se svake godine, poslednjeg petka u januaru mjesecu održavala u Strazburu. Suočeni sa globalnom zdravstvenom krizom usled pandemije virusa COVID-19, otvaranje ove sudijske godine je realizovano u nešto drugačijem formatu...

više...
25.01.2021.

Saopštenje o donošenju Izvještaja Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine CG o razmatranju godišnjeg izvještaja o radu Kancelarije zastupnika za 2019.godinu

U Izvještaju koji je dostavljen Kancelariji zastupnika, Odbor za ljudska prava je izrazio zadovoljstvo informacijom da Crna Gora nastavlja da ostvaruje zavidan i zadovoljavajući nivo saradnje sa Evropskim sudom za ljudska prava, što je i konstatovano u izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2020.godinu, u pogledu ostvarivanja ciljeva u poglavljima 23 i 24.

više...
23.12.2020.

Predstavljanje Godišnjeg izvještaja Kancelarije zastupnika pred Evropskim sudom za ljudska prava pred Odborom za ljudska prava i slobode

Predstavljanje Godišnjeg izvještaja Kancelarije zastupnika pred Evropskim sudom za ljudska prava pred Odborom za ljudska prava i slobode

Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić, je na poziv Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore prisustvovala dana 23.12.2020.godine, prvom zasijedanju sjednice Odbora za ljudska prava i slobode u Plavoj Sali Skupštine Crne Gore. Odbor je u skladu sa članom 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore, u okviru kontrolne i nadzorne uloge, razmotrio Izvještaj o radu Kancelarije Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu za 2019. godinu...

više...
21.12.2020.

Autorski rad „COVID-19 i njegov uticaj na ljudska prava“ zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Autorski rad „COVID-19 i njegov uticaj na ljudska prava“ zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Dana 18. decembra 2020.godine u izdanju Udruženja pravnika Crne Gore, objavljeno je drugo izdanje Pravnog zbornika br. 02/2020, časopisa za pravnu teoriju i praksu, u kojem je objavljeno ukupno 28 radova. Namijenjen je prije svega stručnoj i akademskoj zajednici, odnosno pravnim praktičarima...

više...