Мања слова Већа слова РССМој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Питајте заступника

Канцеларија заступника Црне Горе пред Европским судом за људска права („Канцеларија заступника“) је стручна служба Владе Црне Горе у којој се обављају сви послови заступања државних интереса у поступцима који су покренути против државе Црне Горе пред Европским судом за људска права („Европски суд“).

Полазећи од карактера дјелокруга стручних и административних послова које обавља, Канцеларија заступника је по свом функционисању де фацто специјализована за заступање свих државних органа Црне Горе у свим поступцима у којима је Црна Гора тужена пред Европским судом. Осим послова заступања, Канцеларији заступника је повјерена и координација у извршењу пресуда и одлука Европског суда у ком дијелу сарађује са свим државним органима који су обухваћени пресудом или одлуком Европског суда. У надлежности Канцеларије заступника је праћење развоја судске праксе Европског суда и других међународних тијела из области људских права о чему упознаје одређене државне органе, стара се о преводу и објави пресуда и одлука Европског суда, иницира предузимање одређених општих и индивидуалних мјера потребних за што бољу и распрострањенију имплементацију Европске конвенције и њених стандарда.

Канцеларија је установљена Уредбом о заступнику Црне Горе пред Европским судом за људска права из 2006.године („Службени лист РЦГ“, број 56/06 од 07.09.2006.године, 79/06 од 26.12.2006.године, „Службени лист Црне Горе“, бр. 04/08 од 17.01.2008.године, 81/08 од 26.12.2008.године, 28/14 од 04.07.2014.године и 36/14 од 22.08.2014.године), иако је са радом фактички започела у мају 2009.године.

Уредбом је одређена организациона припадност Канцеларије заступника Генералном секретаријату Владе Црне Горе. Канцеларијом заступника руководи заступник/ца, који се именује од стране Владе, са мандатом од четири године.

Дјелокруг рада Канцеларије заступника и самог заступника којем је повјерено заступање државних интереса Црне Горе пред Европским судом, дефинисан је самом Конвенцијом и допунским протоколима уз Конвенцију, Пословником Европског суда и Уредбом о Канцеларији заступника Црне Горе пред Европским судом.