Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
23.12.2020

Predstavljanje Godišnjeg izvještaja pred Odborom za ljudska prava i slobode

Predstavljanje Godišnjeg izvještaja pred Odborom za ljudska prava i slobode

Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić, je na poziv Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore prisustvovala dana 23.12.2020.godine, prvom zasijedanju sjednice Odbora za ljudska prava i slobode u Plavoj Sali Skupštine Crne Gore. Odbor je u skladu sa članom 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore, u okviru kontrolne i nadzorne uloge, razmotrio Izvještaj o radu Kancelarije Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu za 2019. godinu...25.03.2021.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Dana 25. marta 2021.godine održan je drugi sastanak Upravnog odbora institucija korisnica programa Evropske unije i Savjeta Evrope (Horizontal Facility II), putem Zoom platforme, na kojem su organizovane dvije tematske sesije „Reforma tužilaštva i djelotvornost istrage“ i „Zločin iz mržnje, govor mržnje i zlostavljanje“...

KEI

Pitajte zastupnika

Aktuelnosti

16.04.2021.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Aktivnosti Kancelarije zastupnika pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Dana 16. aprila 2021.godine u hotelu „Cue“ u Podgorici, održana je konferencija „Kontrolna lista vladavine prava za Crnu Goru“, u organizaciji NVO Centar za demokratiju i ljudska prava („CEDEM“) i Konrad Adenauer Stiftung fondacije...

više...
15.04.2021.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Dana 15. aprila 2021.godine, održana je online konferencija putem KUDO platforme, pod nazivom „Vladavina prava u Evropi – vizija i izazovi“, u organizaciji Evropskog suda za ljudska prava, a u okviru predsjedavanja Njemačke Savjetom Evrope...

više...
14.04.2021.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Dana 14. i 15. aprila 2021.godine, u hotelu „Avala“ u Budvi održava se trening pod nazivom „Pravna terminologija i etika: Presude Evropskog suda za ljudska prava i etički izazovi prilikom izvještavanja“, u organizaciji NVO Centar za demokratiju i ljudska prava („CEDEM“), u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih medija za izvještavanje o ljudskim i manjinskim pravima“, a uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori...

više...
12.04.2021.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Dana 12. i 13. aprila 2021.godine održaće se video konferencija na visokom nivou pod nazivom „Međudržavni sporovi u smislu Evropske konvencije o ljudskim pravima – iskustva i trenutni izazovi“, kojoj će prisustvovati i g-đa Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. Online konferencija se održava u okviru predsjedavanja Njemačke Komitetom ministara u saradnji sa PluriCourts i Centrom za ljudska prava u Potsdamu...

više...
01.04.2021.

Odluka u odnosu na Crnu Goru pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu („Evropski sud“) donio je odluku u predmetu Martinović protiv Crne Gore, kojom je predstavku proglasio neprihvatljivom u smislu odredbi člana 35 stav 3 tačka (a) i stav 4 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda („Konvencija“)...

više...