Manja slova Veća slova RSSPitajte zastupnika

Vijesti

16.04.2021.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Aktivnosti Kancelarije zastupnika pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu Dana 16. aprila 2021.godine u hotelu „Cue“ u Podgorici, održana je konferencija „Kontrolna lista vladavine prava za Crnu Goru“, u organizaciji NVO Centar za demokratiju i ljudska prava („CEDEM“) i Konrad Adenauer Stiftung fondacije...

15.04.2021.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Dana 15. aprila 2021.godine, održana je online konferencija putem KUDO platforme, pod nazivom „Vladavina prava u Evropi – vizija i izazovi“, u organizaciji Evropskog suda za ljudska prava, a u okviru predsjedavanja Njemačke Savjetom Evrope...

14.04.2021.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Dana 14. i 15. aprila 2021.godine, u hotelu „Avala“ u Budvi održava se trening pod nazivom „Pravna terminologija i etika: Presude Evropskog suda za ljudska prava i etički izazovi prilikom izvještavanja“, u organizaciji NVO Centar za demokratiju i ljudska prava („CEDEM“), u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih medija za izvještavanje o ljudskim i manjinskim pravima“, a uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori...

12.04.2021.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Dana 12. i 13. aprila 2021.godine održaće se video konferencija na visokom nivou pod nazivom „Međudržavni sporovi u smislu Evropske konvencije o ljudskim pravima – iskustva i trenutni izazovi“, kojoj će prisustvovati i g-đa Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. Online konferencija se održava u okviru predsjedavanja Njemačke Komitetom ministara u saradnji sa PluriCourts i Centrom za ljudska prava u Potsdamu...

01.04.2021.

Odluka u odnosu na Crnu Goru pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu („Evropski sud“) donio je odluku u predmetu Martinović protiv Crne Gore, kojom je predstavku proglasio neprihvatljivom u smislu odredbi člana 35 stav 3 tačka (a) i stav 4 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda („Konvencija“)...

30.03.2021.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Dana 30. marta 2021.godine, održana je online obuka „Ljudska prava i COVID-19 sa akcentom na slobodu kretanja (član 2 Protokola br. 4 uz EKLJP) i derogacija u vanrednim okolnostima“, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u okviru programa za kontinuiranu obuku sudija i državnih tužilaca za 2021.godinu, a uz podršku Britanske ambasade u Podgorici i AIRE centra iz Londona...

26.03.2021.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Online obuka na temu „Evropska konvencija o ljudskim pravima, član 6 stav 1 – suđenje u razumnom roku u upravnom postupku“ održana je 26. marta 2021.godine u organizaciji Uprave za kadrove, preko Zoom platforme, na kojoj je predavač bila g-đa Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu...

25.03.2021.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Dana 25. marta 2021.godine održan je drugi sastanak Upravnog odbora institucija korisnica programa Evropske unije i Savjeta Evrope (Horizontal Facility II), putem Zoom platforme, na kojem su organizovane dvije tematske sesije „Reforma tužilaštva i djelotvornost istrage“ i „Zločin iz mržnje, govor mržnje i zlostavljanje“...

24.03.2021.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Dana 24. marta 2021.godine zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, g-đa Valentina Pavličić, održala je sastanak putem online video platforme sa g-đom Anjom Šimić, konsultantkinjom Savjeta Evrope...

19.03.2021.

Usvojen Izvještaj o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu za 2020.godinu

Izvještaj o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu za 2020.godinu usvojen je na 14. sjednici Vlade Crne Gore koja je održana dana 11. marta 2021.godine. Izvještaj predstavlja pregled rada Kancelarije zastupnika za prethodnu godinu koji se dostavlja Vladi na usvajanje u skladu sa Uredbom o zastupniku Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava...