Manja slova Veća slova RSS

Pitajte zastupnika

>

Autorski rad „COVID-19 i njegov uticaj na ljudska prava“ zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Autorski rad „COVID-19 i njegov uticaj na ljudska prava“ zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava
Datum objave: 21.12.2020 11:20 | Autor: Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Ispis Štampaj stranicu


Dana 18. decembra 2020.godine u izdanju Udruženja pravnika Crne Gore, objavljeno je drugo izdanje Pravnog zbornika br. 02/2020, časopisa za pravnu teoriju i praksu, u kojem je objavljeno ukupno 28 radova. Namijenjen je prije svega stručnoj i akademskoj zajednici, odnosno pravnim praktičarima. 

Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, g-đa Valentina Pavličić, jedan je od eminentnih pravnika čiji su autorski radovi objavljeni u navedenom izdanju.

Autorski rad zastupnice pod nazivom „COVID-19 i njegov uticaj na ljudska prava“ bavi se pozitivnim obavezama Visokih strana ugovornica u cilju preduzimanja mjera za sprečavanje širenja coronavirusa, kao globalne zdravstvene prijetnje. Takođe, u radu je analizirano pravo država na derogaciju određenih konvencijskih prava u skladu sa članom 15 Konvencije, koja može biti opravdana, ukoliko za to postoji pravni osnov. Pitanje derogacije Konvencije je unutrašnje pravo svake države i na državi je pozitivna obaveza da pruže zaštitu života i zdravlja svoga naroda i nacije u datom trenutku kao apsolutnog ljudskog prava. 

Imajući u vidu temu koja je obrađena, a naročito činjenicu da se Evropski sud još uvijek nije u svojim odlukama izričito bavio posljedicama Covida-19 i mjera koje su države preduzele u cilju suzbijanja njegovog širenja, autorski rad ima poseban značaj za nadležne organe u Crnoj Gori koji primjenjuju restriktivne mjere koje je donijela država radi zaštite zdravlja građana.

Ovaj rad predstavlja jednu od aktivnosti koju zastupnica Crne Gore preduzima u vršenju svojih nadležnosti širenja znanja o standardima Konvencije, izraženih kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava. 

Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava