Manja slova Veća slova RSS

Pitajte zastupnika

>

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava
Datum objave: 19.02.2021 12:54 | Autor: Zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, Valentina Pavličić

Ispis Štampaj stranicu


Dana 18. i 19. februara 2021.godine, putem video platforme, održan je sastanak između zastupnika svih država pred Evropskim sudom za ljudska prava, na kojem je učestvovala i zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, g-đa Valentina Pavličić.

Fokus sastanka su bile nove procedure pred Evropskim sudom za ljudska prava (u daljem tekstu: „Evropski sud“), odnosno vanraspravna faza postupka („the non-contentious procedure“ - NCP) i „fast-track WECL“ („well- established case-law“) procedura.

Prvog dana je održan pripremni sastanak, na kojem su učestvovali i predstavnici Savjeta advokatskih komora Evrope („The Council of Bars and Law Societies of Europe” - CCBE). Na pripremnom sastanku su između zastupnika država razmatrane nove procedure pred Evropskim sudom sa njihovog praktičnog stanovišta, kao i iskustva u njihovoj primjeni.

Drugog dana, održan je sastanak sa predstavnicima Registra Evropskog suda, na kojem je učestvovao i g-din Robert Spano, predsjednik Evropskog suda. Na tom sastanku je diskutovano o dosadašnjim rezultatima u primjeni vanraspravne procedure (NCP) kao i o budućim planovima u tom kontekstu. U vezi sa WECL predmetima, predstavnici Registra Evropskog suda su imali izlaganja u odnosu na postojeće funkcionisanje ove procedure, naročito u vezi sa grupama predstavki koje predstavljaju tzv. „ponavljajuće predmete“. Takođe je diskutovano o produžavanju vremena za izjašnjenje po predstavkama i intervenciji trećih strana – umješača.

Posebna tema sastanka je posvećena posljedicama pandemije virusa COVID-19, kako se generalnog aspekta, tako i u odnosu na rad samog Evropskog suda. U tom smislu, razmijenjene su relevantne informacije između predstavnika Evropskog suda i zastupnika država u pogledu mogućih rješenja koja bi olakšala komplikacije u radu koje su nastale usljed vanrednih okolnosti.

Konačno je zaključeno da se mehanizam zaštite ljudskih prava pred Evropskim sudom, u postojećim okolnostima, može očuvati i nastaviti da vrši svoju ulogu samo uz zajedničke napore, kako od strane samog Suda, tako i od zastupnika država koji postupaju prema njemu.

Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, Valentina Pavličić, s.r.