Manja slova Veća slova RSS

Pitajte zastupnika

>

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu
Datum objave: 30.03.2021 12:01 | Autor: Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Ispis Štampaj stranicu


Dana 30. marta 2021.godine, održana je online obuka „Ljudska prava i COVID-19 sa akcentom na slobodu kretanja (član 2 Protokola br. 4 uz EKLJP) i derogacija u vanrednim okolnostima“, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u okviru programa za kontinuiranu obuku sudija i državnih tužilaca za 2021.godinu, a uz podršku Britanske ambasade u Podgorici i AIRE centra iz Londona.

G-đa Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, bila je u predavač u okviru radne sesije koja je bila posvećena temama: Član 15 Konvencije - pravo Visokih strana ugovornica na derogaciju Konvencije u slučaju zdravstvene krize; Pojmovno značenje termina izolacija, karantin i njihov uticaj na poštovanje demokratije, vladavine prava i ljudskih prava u okolnostima zdravstvene krize; Ljudska prava čija derogacija nije dopuštena; Uticaj pandemije COVID-19 na slobodu kretanja (član 2 Protokola br. 4 uz EKLJP) i Standardi i relevantna praksa Evropskog suda za ljudska prava.

Zastupnica je u svom izlaganju istakla ulogu i značaj koji u svom radu, u vrijeme trajanja pandemije COVID-19, mora da ima pravosudni sistem u Crnoj Gori, kao čuvar ljudskih prava na nacionalnom nivou.

Online obuci, koja je organizovana putem Zoom platforme, prisustvovao je veliki broj sudija, državnih tužilaca i advokata.

Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava